Faktory mortality, využívání stanovišť a podpora populací zajíce

Projekt má za cíl exaktně popsat faktory limitující populace zajíců a navrhnout efektivní opatření na jejich podporu, včetně přípravy metodik. Principálně bude problém řešen telemetrickým sledováním chování zajíců z intenzivních chovů i přirozených podmínek, hodnocením jejich mortality a váhy jednotlivých faktorů mortality podle stanovišť.

 

Soubory ke stažení: