Hospodářská úprava lesů v převodu na přírodě bližší hospodaření

Téma: Hospodářská úprava lesa v podmínkách přírodě blízkého hospodaření

Cílem projektu je vytvoření inovativních metodických postupů hospodářsko-úpravnického plánování založených na optimalizačních přístupech využitých pro stanovení prvků hospodářské úpravy lesa pro porosty v převodu na přírodě bližší hospodaření při zohlednění omezení souvisejících s adaptačními opatřeními na změnu klimatu. Tímto je návrh projektu originální a pro praktickou hospodářskou úpravu lesů nezbytný.