Hospodářská úprava lesů v převodu na přírodě bližší hospodaření

Téma: Hospodářská úprava lesa v podmínkách přírodě blízkého hospodaření