Komlexní analýza biologické hodnoty přírodě blízkých lesních porostů v CHKO Šumava ve správě LČR a návrh jejich multifunkčního obhospodařování

Společný projekt Lesů České republiky, s.p. a Správy národního parku Šumava, s.p.o. zaměřený na návrh způsobů hospodaření v přírodě blízkých lesích s ohledem na zachování diverzity ekosystémů u tzv. přestárlých porostů.

Cílem je:

  • zjistit aktuální stav vybraných indikátorových taxonomických skupin organismů a stav přírodního prostředí v bukových porostech s vysokým podílem starých stromů
  • porovnat zjištění s odpovídajícími pralesovitými porosty (Boubínský prales, Milešický prales, Stožec)
  • navrhnout rámcové provozně použitelné zásady a postupy pro budoucí management přestárlých porostů

 

Soubory ke stažení: