Komplexní plánovací, monitorovací, informační a vzdělávací nástroje pro adaptaci území na dopady klimatické změny s hlavním zřetelem na zemědělské a lesnické hospodaření v krajině

Podpora lesnické části projektu zaměřeného na snížení dopadů klimatických změn a důsledků přirozené produkční schopnosti půd a přírůstu lesních dřevin.

EHP fondy  (EHP-CZ02-OV-1-039-2015)

https://www.uzei.cz/2015-2016-adaptan-komplexni-planovaci-monitorov/