Lesnická adaptační strategie pro měnící se prostředí v podmínkách Moravsko-slezských Beskyd

Hlavním cílem tohoto projektu bylo vyhodnotit aktuální stav a dynamiku vývoje prostředí a lesních porostů Moravskoslezských Beskyd a následně navrhnout optimální způsoby lesnického hospodaření s ohledem na trvalé zajištění všech funkcí lesa.

 

Soubory ke stažení: