Lesnická opatření pro snížení dopadů výskytu bobra evropského na lesní porosty ve vybraných lokalitách Moravy

Téma:  Praktické ověření lesnických opatření pro snížení škod bobrem evropským na hospodářských porostech

Výzkum se zaměřuje na způsoby, jak zmírnit škody, které bobr působí na lesích v povodí řeky Moravy a na možnosti realizace opatření v rámci současné legislativy. 

Soubory ke stažení: