Lesnická opatření pro snížení dopadů výskytu bobra evropského na lesní porosty ve vybraných lokalitách Moravy

Téma:  Praktické ověření lesnických opatření pro snížení škod bobrem evropským na hospodářských porostech