Metody adaptace stávajících staveb odvodnění lesních půd na měnící se klimatické podmínky

Téma: Optimalizace hydrologického režimu stávajících melioračních sítí v lesích

Projekt je zaměřen prioritně na „trvalé“ lesnické stavby v tzv. hydromelioračních okrscích s cílem posoudit a navrhnout vybudování/přebudování existujících zařízení na zařízení s možností trvalé regulace hladiny spodních vod a hydrického režimu krajiny v závislosti na aktuálním stavu území a průběhu počasí, teploty a velikosti srážek. 

Praktickým přínosem budou upravené a nově vytvořené metodické postupy pro hodnocení a optimalizaci lesnických meliorací, které vyústí na základě ekonomických analýz v ekonomicky efektivní adaptační opatření, a to jak technického rázu, tak pěstebního charakteru.