Metody adaptace stávajících staveb odvodnění lesních půd na měnící se klimatické podmínky

Téma: Optimalizace hydrologického režimu stávajících melioračních sítí v lesích