Model vývoje cen dříví na základě statistické analýzy dostupných dat získaných v rámci aukcí nastojato konaných na území České republiky

Hlavním přínosem projektu je vytvoření podkladů pro rozhodování o využití výsledků aukčních prodejů dříví nastojato pro účely indexace cen dříví, která je používána v obchodních vztazích (např. u Lesů ČR). Mezi další dílčí lze zařadit: nalezení konstrukce vývoje cen dříví nastojato dosahovaných při aukcích; pojmenování klíčových parametrů a jejich vlivu na cenotvorbu v rámci aukcí; tvorba metodiky výpočtu indexu z cen aukcí dříví nastojato; vypočtené indexy z dat aukcí nastojato; možnost porovnání s aktuálně používanými indexy, vyhodnocení rozdílů.

 

Soubory ke stažení: