Modelování vlivu zvěře a mysliveckého managementu na prostředí s použitím nových nebo nadstandardních metodik na příkladu modelových oblastí

Hlavním cílem projektu je ověření dílčích metodik, sloužících ke sběru kvalitativních dat o stavu prostředí, vlivu zvěře na stanoviště a stavu populace (metapopulace). Na základě výsledků bude pro praxi předložena syntetická metodika.

Soubory ke stažení: