Monitoring biodiverzity a ekologických změn lužních lesů a luk v oblasti soutoku řek Dyje a Moravy

Téma: Monitoring biodiverzity a ekologických změn lužních lesů a luk v oblasti soutoku řek Dyje a Moravy

Cílem projektu je monitorovat vybrané skupiny organismů v co nejširším spektru, jakož i některé ekologické faktory prostředí působící v daném území. Výsledky monitoringu by se měly stát jedním ze základních podkladů při tvorbě LHP, jako vědecký podklad k formulaci zásad adaptivního managementu biotopů lužních lesů a nivních luk.