Monitoring migračních tahů zvěře jelena lesního v jihozápadní části Šumavy – v honitbách LZ Boubín

Výsledkem projektu bude souhrnná studie pojednávající o prostorové aktivitě jelena lesního v honitbách LZ Boubín s důrazem na možné změny stávanišť během vegetačních období a definování nejčastějších migračních tras a ověření případného koncentrování jelení zvěře v honitbách navazujících na LZ Boubín.

Soubory ke stažení: