Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem

Téma:  Metody likvidace kůrovce založené na účinku elektrického proudu