Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem

Téma:  Metody likvidace kůrovce založené na účinku elektrického proudu

Cíl projektu: Ověření možnosti likvidace kůrovců, případně jiného podkorního hmyzu pomocí účinků elektrického proudu. V případě kladných výsledků vyvinout provozně uplatnitelnou přístrojovou techniku k těmto účelům.

Z provedených výsledků experimentů vyplynulo, že asanace s použitím elektřiny je nefunkční. Projekt byl ukončen po 1. etapě řešení.

Soubory ke stažení:

Závěrečný výstup po 1. etapě projektu