Možnosti většího uplatnění dřevěných vícepodlažních budov v porovnání se zděnými vícepodlažními budovami

Výsledkem projektu bude podrobná analýza zaměřená na ekonomické, technologické a energetické posouzení možností většího uplatnění dřevěných vícepodlažních budov v porovnání se zděnými vícepodlažními budovami. Analýza by měla na základě zcela konkrétních zjištění umožnit vést konstruktivní dialog s orgány státní správy, odbornou i neodbornou veřejností o možnostech použití dřeva v případě dřevěných vícepodlažních staveb, jejichž realizace je žádoucí s ohledem na rostoucí ceny pozemků. Z výsledků bude též možné lépe definovat účinné argumenty pro marketing. Analýza bude i dokladem konstruktivního přístupu Lesů ČR k řešení problematiky většího využití dřeva v ČR a vytvoření podmínek většího odbytu výrobků na bázi dřeva.

 

Soubory ke stažení: