Nástroje pro zpřesnění odhadu výtěže hroubí zjišťované podle „Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR“ z dat reálných těžebních prvků

Výsledkem řešení budou poznatky o vztahu mezi celkovým objemem hroubí b.k. a objemem stanoveným podle Doporučených pravidel. Projekt přinese poznatky a nástroje potřebné pro zprůhlednění a pochopení vztahů mezi objemem dřeva zjišťovaným v různých fázích pohybu dřeva od stromů stojících v lese až ke zpracovatelům. Možnost přiblížit stanovení objemů dřeva provozní realitě těžebních a zpracovatelských firem zvýší věrohodnost a praktickou použitelnost dat poskytovaných ze strany LČR při aukcích dříví na stojato.

 

Soubory ke stažení: