Návrh managementových opatření snižujících riziko vzniku lesních požárů s využitím nejnovějších výsledků bezpečnostního výzkumu

Téma: Návrh managementových opatření snižujících riziko vzniku lesních požárů

Cílem projektu je optimalizace a diferenciace protipožárních opatření na vybraném lesním hospodářském celku, rámcová doporučení a postupy obecně využitelné pro protipožární ochranu, precizace opatření prostřednictvím jejich provázanosti s kvantifikací rizika, využití předpovědi požárního počasí pro rozhodování související s prevencí požárů. 

Soubory ke stažení: