Návrh metodiky odpisování vozovek lesních cest na základě stanovení jejich životnosti

Téma: Stanovení životnosti vozovek lesních cest jako podklad pro optimalizaci odepisování dlouhodobého hmotného majetku LČR