Návrh metodiky odpisování vozovek lesních cest na základě stanovení jejich životnosti

Téma: Stanovení životnosti vozovek lesních cest jako podklad pro optimalizaci odepisování dlouhodobého hmotného majetku LČR

Hlavním přínosem projektu bude vytvoření metodiky pro odpisování vozovek lesních cest na základě stanovení jejich životnosti. Projekt je přínosný zejména pro lesnický provoz a jeho výsledky bude možné využít i pro tvorbu managementových opatření v rámci organizační struktury Lesů ČR. Dílčím výsledkem projektu bude Katalog vozovek lesních účelových komunikací s určenou životností a návrh metodiky odpisování pro jednotlivé kategorie vozovek.

 

Soubory ke stažení: