Optimalizace chovu extralimitní populace kozy bezoárové v oboře Vřísek na molekulárně-genetickém základě s využitím asistované reprodukce

Cíl projektu: zlepšení genetické variability vřísecké populace kozy bezoárové novým a nepříbuzným reprodukčním materiálem ze zahraničních kozlů. Prokázání nebo neprokázání příslušnosti jedinců vřísecké populace ke druhu Capra aegagrus a molekulárně-genetická identifikace každého jedince. Zkvalitnění fyzické, zdravotní i reprodukční kondice kozy bezoárové i dalších druhů zvěře v oboře žijících, analýzy výživové kondice. Opatření by měla vést ke zlepšení životaschopnosti a reprodukci populace.

V rámci řešení projektu nedošlo k naplnění všech předpokládaných cílů.

Soubory ke stažení: