Optimalizace chovu extralimitní populace kozy bezoárové v oboře Vřísek na molekulárně-genetickém základě s využitím asistované reprodukce

Přínosem projektu by mělo být předpokládané zlepšení genetické variability vřísecké populace kozy bezoárové novým a nepříbuzným reprodukčním materiálem ze zahraničních kozlů. Opatření by měla vést ke zlepšení životaschopnosti a reprodukce populace.Jedním z cílů bude také prokázání nebo neprokázání příslušnosti jedinců vřísecké populace ke druhu Capra aegagrus a molekulárně-genetická identifikace každého jedince. Opatření ke zlepšení výživy a analýzy výživové kondice by měly vést ke zkvalitnění fyzické, zdravotní i reprodukční kondice kozy bezoárové i dalších druhů zvěře v oboře žijících.