Optimalizace činností TDS pomocí technologie GPS s využitím geografických dat LHP a OPRL

Projekt se zabýval hodnocením vlivu porostních charakteristik na přesnost měření GPS, konfigurací referenčních GIS GPS přijímačů v těžebně dopravních strojích a ověřením jejich přesnosti pro optimalizaci těžebně dopravních činností v lesních porostech. Tato měření posloužila pro analýzu a tvorbu navigačního software pro pohyb strojů po ploše.

 

Soubory ke stažení: