Optimalizace lesnického hospodaření na svazích ohrožených sesuvy a řícením hornin – metodika lesopěstebních postupů

Projekt je zaměřen na optimalizaci lesního hospodářství na svazích ohrožených sesuvy a s aktuálními sesuvy a řícením hornin – na komplexní posouzení možnosti lesopěstebních zásahů managementu takto postižených lesních území. Přínos projektu spočívá v racionalizaci a ujasnění metodických přístupů k hospodaření v takto ohrožených  lesích, kdy v důsledku realizace vhodných navrhovaných opatření bude docházet k maximalizaci vegetační a lesopěstební prevence sesuvů, resp. řícení hornin, a tím k omezení nákladů vynakládaných na odstranění následků.

 

Soubory ke stažení: