Optimalizace ochrany proti buřeni pro podmínky hospodářství živných a oglejených stanovišť

Přínosem projektu bude metodika pro boj s nežádoucí vegetací na zmíněných stanovištích pro dané druhy dřevin umožňující optimalizovat výběr takové varianty postupu a intenzity zásahu, která bude s vysokou pravděpodobností nejvhodnější z pohledu zvolených kritérií.

 

Soubory ke stažení: