Optimalizace soustavy lesů ponechaných samovolnému vývoji

Téma: Návrh reprezentativní soustavy území ponechaných samovolnému vývoji v lesích u LČR

Návrh lokalit vhodných k doplnění soustavy území ponechaných samovolnému vývoji (pokrytí lesních biotopů vymezených Katalogem biotopů ČR). Analýza zastoupení přírodních lesních biotopů ve stávajících bezzásahových územích, výběr lokalit vhodných k doplnění sítě bezzásahových území na základě Databanky přirozených lesů ČR. U nově navrhovaných lokalit provedení rozboru situace bezpečnosti osob, možných konfliktů předmětů ochrany a možných střetů zájmů v nově navrhovaných lokalitách.

Soubory ke stažení: