Ověření geneticky podmíněných charakteristik vegetativních potomstev rezistentních variant smrku ztepilého na vybraných lokalitách Krušných hor

Cílem projektu bylo posouzení úspěšnosti výsadeb vegetativních potomstev rezistentních variant smrku ztepilého na vybraných lokalitách Krušných hor. Předmět výzkumu spočívá v porovnání vybraných charakteristik vegetativních a generativních výsadeb srovnatelného věku. Jedním z dalších cílů projektu bylo i porovnání ekonomické efektivnosti výsadeb vegetativního původu s výsadbami generativního původu.

 

Soubory ke stažení: