Ověření účinnosti hydroabsorbentu při obnově lesa na kalamitních holinách

Téma: Ověření účinnosti hydroabsorbentu při obnově lesa, vyhodnocení ztrát a odrůstání dřevin do 2 let po výsadbě, včetně ekonomického vyhodnocení aplikace

Cílem projektu je ověření účinnosti vytvoření hydrologicky a živinově příznivějších podmínek pro zdárné odrůstání sadebního materiálu po výsadbě použitím pomocných látek organického původu zadržujících větší množství vody, zabezpečujících její postupné uvolňování a zvyšujících podíl organické hmoty v půdě. Praktické výstupy a metodická doporučení budou využity v lesnickém provozu při obnovách lesa na rozsáhlých kalamitních holinách. 

Soubory ke stažení: