Ověření změny obsahu živin v sazenicích po výsadbě po přihnojení pomalu rozpustnými hnojivy včetně zachycení růstové reakce do 2 let po výsadbě

Téma: Ověření změny obsahu živin v sazenicích po výsadbě po přihnojení pomalurozspustnými hnojivy včetně zachycení růstové reakce do 2 let po výsadbě

Přínosem navrhovaného projektu bude kvantifikace účinků individuálního přihnojování lesních výsadeb a poskytnutí exaktních výsledků pomocí agrochemického zkušebnictví jako podklad pro manažerská a technolologická rozhodnutí přímým uživatelům a správcům lesních majetků pro uplatňování těchto specifických lesnických výkonů.

Soubory ke stažení: