Pěstební možnosti zmírnění dopadů chřadnutí jasanů způsobeného houbou Hymenoscyphus fraxineus (Chalara fraxinea)

Řešení projektu směřuje do oblasti optimalizace managementu v porostech ohrožených chřadnutím jasanu. Cílem  je ověření možnosti obrany pomocí usměrněných výchovných zásahů z hlediska jejich intenzity a načasování. Mezi další očekávané výsledky patří podrobná analýza poškození jasanových porostů, resp. porostů se zastoupením jasanu v ČR na různých typech lesních stanovišť, zhodnocení ohroženosti jasanů odumíráním vlivem napadení houbou Hymenoscyphus fraxineus a návrhy praktických metodických usměrnění.

 

Soubory ke stažení: