Posouzení a návrh optimalizace organizační struktury LČR ve vztahu k efektivitě a regionálnímu uspořádání státu

V rámci projektu byly řešen zejména okruhy týkající se postavení krajů jako významných správních subjektů v politicko-administrativním systému státu, postavení LČR, jako významného subjektu spravujícího státní lesní majetek, zvláštnost postavení kraje vůči státnímu lesnímu majetku, příklady zájmů možných konfliktů krajů a LČR, s.p. aj.

 

Soubory ke stažení: