Potenciál rozvoje MVE na drobných vodních tocích

Přínosem projektu bude metodika, dle které bude možné rozhodnout se o možnosti proveditelnosti investic do vodní energetiky. Ekonomické vyhodnocení ukáže pravděpodobnou návratnost investic a následného dlouhodobého zisku z provozu malých vodních elektráren. Díky detailnímu zhodnocení limitujících faktorů bude pravděpodobnost realizovatelnosti u vybraných záměrů velmi významná.

 

Soubory ke stažení: