Půdní a epigeická fauna stanovišť ovlivněných vápněním a její dynamika

Dokument ke stažení (pdf, 2 MB) ; (výstup knižně ISBN 978-80-86945-15-6)