Půdní prostředí, stav výživy a soubor opatření vedoucí k optimalizaci obnovy lesa v 7. a 8.LVS PLO Hrubý Jeseník

Projekt si kladl za cíl přispět k urychlení obnovy lesa na rizikových stanovištích 7 – 8. LVS. Stěžejním cílem prováděného šetření bylo ověření vlivu tabletových hnojiv řady Silvamix (kontrolním hnojivem je dolomitický vápenec a přípravek Vermaktiv Stimul) jako jedné z možných variant podpory zakládaných monokultur smrku ztepilého v dané oblasti.

 

Soubory ke stažení: