Revitalizace půdního prostředí valů 7.LVS Krušných hor s návrhem dalších opatření pro obnovu lesa