Smart aplikace pro predikci početnosti a prevalence klíštěte obecného v lesních ekosystémech (KlíšťApka)

Téma: Predikce početnosti klíšťat v lesním prostředí pomocí Smart aplikace

Cílem projektu je vytvoření mobilní aplikace, včetně webové verze, která bude predikovat početnost klíšťat na základě klasifikace lesních porostů, stanoviště a klimatických dat. 

Dílčím cílem bude také informační složka mobilní a webové aplikace zaměřená na účinná praktická opatření proti šíření klíšťat a jimi přenášených zoonóz, odstranění klíštěte či klasifikace dalších druhů klíšťat. Tato aplikace bude volně dostupná pro všechny uživatele mobilních a PC zařízení (zejména pro širokou veřejnost).

Klíšťat v české přírodě přibývá Události ČT – 29. 4. 2022