Sociálně-ekonomické dopady v regionu Křivoklátska v případě převedení části území do kategorie užívání „národní park“

Poznámka: Závěrečná zpráva projektu bude vydána ve formě brožury (v tisku)