Sociálně-ekonomické dopady v regionu Křivoklátska v případě převedení části území do kategorie užívání „národní park“

Cílem projektu je analyzovat dopady případné změny části CHKO Křivoklátsko na národní park. Výstupem projektu bude vyhodnocení lesnických charakteristik zájmového území, ekonomický rozbor nákladů a výnosů subjektů v lesnictví, ochraně přírody, rozbor sociálních dopadů a průzkumu postojů obyvatel a obcí k potenciální změně. Na základě socio-ekonomických parametrů a vyhodnocení ukazatelů společenské sociálně-ekonomické efektivnosti bude vyjádřen dopad, který by mělo vyhlášení národního parku v oblasti Křivoklátska, do života místních obyvatel, lesního hospodářství, dalších odvětví, a navazujícího dřevařského sektoru.

 

Soubory ke stažení: