Splaveninový režim drobných vodních toků

Téma:  Optimalizace managementu splavenin v drobných vodních tocích

Cílem projektu je stanovení efektivního způsobu úpravy splaveninového režimu v rizikových lokalitách v závislosti na typologii vodních toků a limitech dané lokality, které jsou dány souborem přírodních a antropogenních činností, a vytvoření metodického postupu pro posuzování splaveninového režimu drobných vodních toků.

Soubory ke stažení: