Stanovení poddruhové příslušnosti tetřeva hlušce a posouzení míry příbuznosti u jedinců z odchovu a volné přírody

Cílem projektu je inventarizace původu populací tetřeva hlušce v České republice z historických preparátů s využitím genetických metod. Mezi další cíle patří posouzení poddruhové příslušnosti jedinců chovného hejna tetřeva hlušce v umělých odchovech v Moravskoslezských Beskydech a na Šumavě; analýza parametrů genetické variability a příbuznosti v odchovávané populaci tetřeva hlušce a porovnání s volně žijícími populacemi v Evropě; evoluční a behaviorální faktory reprodukce tetřeva hlušce.

Soubory ke stažení: