Technická podpora a rozvoj projektu KŮROVCOVÉ INFO

Téma: Rozvoj celoplošného monitoringu rojení hmyzu