Tradiční a současné lesnické hospodaření v LP Křivoklátsko

Téma: Historické hospodářské využívání území LP Křivoklátsko člověkem

Cílem projektu je rozšířit spektrum informací o historicky doloženém hospodářském využívání území LP Křivoklátsko člověkem a dále doplnit stávající poznatky o možnosti uplatnění pařezinového hospodářství jako aktivního adaptačního opatření v souvislosti s předpokládanými negativními účinky globálních klimatických změn na území LP Křivoklátsko. 

Soubory ke stažení: