Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR

Stanovení možností a postupů uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR. Zjištění vhodnosti jednotlivých proveniencí DG pro pěstební využívání na základě ověření jejích produkčních ukazatelů a zdravotního stavu. Vyhodnocení rizikových faktorů z hlediska abiotických poškození a trvalé udržitelnosti výživy. Stanovení optimálních postupů ochrany výsadeb a mladých porostů před biotickými škodlivými činiteli. Určení potenciálu zdrojů reprodukčního materiálu pro potřeby ČR. Optimalizace pěstebních postupů pro porosty DG a směsí s dalšími dřevinami, analýza vlastností dřeva.

Program KUS (PP2 QJ1520299)

LČR jako další účastník projektu.