Vliv doby stratifikace a využití termoterapie v předosevní přípravě bukvic

Téma: Předosevní příprava osiva buku před dlouhodobým skladováním a v jeho průběhu s cílem zvýšit objem zpracování osiva buku v Semenářském závodě

Cílem projektu je ověření alternativních a nových technik v předosevní přípravě semen buku lesního. Perspektivní varianty doby stratifikace a termoterapie bukvic budou v podobě metodiky začleněny do technologických postupů realizovaných v Semenářském závodu LČR s.p. v Týništi nad Orlicí.