Vliv doby stratifikace a využití termoterapie v předosevní přípravě bukvic

Téma: Předosevní příprava osiva buku před dlouhodobým skladováním a v jeho průběhu s cílem zvýšit objem zpracování osiva buku v Semenářském závodě