Vliv stáří porostů na kvalitu osiva DG v podmínkách ČR

Cílem projektu je doplnění chybějících informací o plodnosti douglasky s ohledem na věk porostů a následné praktické využití pro potřeby získávání osiva. Na základě získaných dat bude vyhotovena metodická příručka shrnující informace o možnostech sběrů a kvalitě osiva douglasky v podmínkách ČR.

 

Soubory ke stažení: