Vliv teplot a terénu na šíření kůrovců

Téma: Ověření vlivu terénu a struktury porostu na denní změny teplot ve vazbě na šíření kůrovců na příkladu členitého území středních poloh

Cílem projektu je ověření reálných teplotních změn uvnitř porostů a na volné ploše ve vybraném přiměřeně členitém terénu středních poloh se zvýšeným výskytem kůrovců a jejich vazbu na bionomii lýkožrouta smrkového. Na základě porovnání odchytů kůrovců a umístěním napadených stromů vzniklých v dané lokalitě bude ověřena vazba teplot na dceřiné či sesterské šíření kůrovců. Vyhodnoceny budou ukazatele rychlosti teplotních změn v závislosti na vlhkosti v porostech. Výstupem bude i teplotní mapa terénu a definice parametrů ovlivňujících šíření teplot, které by měly vyústit v provozní doporučení vedoucí k včasnější a efektivnější ochraně lesa proti lýkožroutu smrkovému.