Vybrané aspekty bionomie lýkožrouta severského a jejich význam v ochraně lesa

Projekt je zaměřen na zjištění kritické délky dne a teploty, při níž dochází k indukci diapauzy u lýkožrouta severského. Dále bude zkoumán vývoj pohlavních orgánů samic v závislosti na stáří a fyziologickém stavu jedince, zejména ve vztahu k diapauze a fenoménu tzv. sesterských přerojení, který nebyl dosud u lýkožrouta severského studován.

 

Soubory ke stažení: