Vyhodnocení funkčního potenciálu lesů v oblasti záměru vyhlášení „Lesnického parku Podkomorské lesy“ včetně návrhu optimálního nastavení jeho polyfunkčního využití

Téma: Vymezení a kvantifikace funkčního potenciálu lesů v oblasti záměru vyhlášení Lesnického parku Podkomorské lesy