Vyhodnocení funkčního potenciálu lesů v oblasti záměru vyhlášení „Lesnického parku Podkomorské lesy“ včetně návrhu optimálního nastavení jeho polyfunkčního využití

Téma: Vymezení a kvantifikace funkčního potenciálu lesů v oblasti záměru vyhlášení Lesnického parku Podkomorské lesy

Řešení projektu poskytne komplexní vyhodnocení polyfunkčního využití zájmové oblasti (Lesnický park Podkomorské lesy) s návrhem optimalizačních lesohospodářských opatření na zajištění multifunkčního využití území.

 

Soubory ke stažení: