Vyhodnocení veřejného zájmu na lesích a komunikace s veřejností na příkladu území Třeboňské pánve

Cílem projektu bude, na základě terénních šetření při zjišťování vybraných kvantitativních ukazatelů (koncentrace návštěvníků, způsoby využívání lesů, finanční náročnost apod.) a zejména na základě kvalitativních ukazatelů (poukázání na problémy, objasnění problémů vzniklých při rekreačních aktivitách v lese, nalezení příkladných způsobů dobré praxe, limitů a řešení), posoudit míru veřejného zájmu na lesích a navrhnout podklady pro komunikační strategii s veřejností na příkladu modelového území Třeboňské pánve.

 

Soubory ke stažení: