Využití mikrosatelitních analýz při monitoringu populace a přeshraniční migrace losa evropského v oblasti LS Vyšší Brod

Projekt je založen na využívání mikrosatelitních analýz pro zjišťování příbuzenských vztahů u volně žijící populace losa evropského k identifikaci jedince a stanovení stupně inbreedingu v populaci. Na základě identifikace jedinců pomocí  MS, bude vyhodnocována příhraniční migrace losa evropského.  

 

Soubory ke stažení: