Využití mikrosatelitních analýz při šlechtění populace kozy bezoárové v oboře Vřísek na LS Česká Lípa

Základním cílem projektu bylo zkoumání molekulárně-genetických analýz pro stanovení míry příbuznosti jedinců v rámci populace (tzv. inbreedingu) a také pro identifikaci jedince pomocí mikrosatelitních sekvencí, ale i očíslování každého kusu identifikační značkou. Veškeré poznatky byly soustředěny do databáze kozy bezoárové u Lesů české republiky, s.p. Závěrečným výstupem je zpráva obsahující návrhy opatření vedoucí ke zlepšení chovu kozy bezoárové na našem území.

 

Soubory ke stažení: