Využití multifunkčního potenciálu rekultivačního lesnického arboreta Antonín-Sokolov

Výsledky řešení projektu bude možné okamžitě využít v provozní praxi podniku LČR v péči o stávající porosty či jednotlivé zastoupené druhy dřevin. Vyhodnocení dlouhodobých poznatků jsou využitelné pro další rekultivační praxi v tomto specifickém území. Pro území arboreta Antonín půjde především přímo o návrh a vyznačení vhodných managementových opatření.

Soubory ke stažení: