Využití pozemního laserového skenování pro zjištění objemu biomasy a sortimentů stojících stromů v aplikaci 3D Forest

Téma:  Zpracování a ověření metodiky uplatnění pozemního laserového skenování pro zjišťování obejmu hroubí a nehroubí stojících stromů a jejich sortimentaci

Přínos projektu se očekává v začlenění pozemního laserového skenování do metod zjišťování objemu biomasy v mýtných porostech. Dále ve zpřesnění odhadu celkové biomasy porostu na stojato, v automatizaci procesu sortimentace či pro stanovení optimální výtěžnosti.

 

Soubory ke stažení: