Zabezpečení kvalitních genových zdrojů s ohledem na požadavky společnosti a změnu klimatu

Příprava dlouhodobé koncepce zabezpečení zdrojů geneticky kvalitního reprodukčního materiálu hlavních hospodářských dřevin formou tzv. in-situ programů managementu genových zdrojů u LČR. Získání poznatků o diverzitě a adaptabilitě lesních dřevin, specifické posouzení ekotypové proměnlivosti. Praktický návrh aktivního managementu pro smrk ztepilý a borovici lesní.

Program KUS (PP2 QJ1620110)

LČR jako další účastník projektu.