Založení výzkumné plochy s introdukovanými dřevinami v oblasti LS Vítkov – druhů potenciálně využitelných pro oblasti chřadnutí smrku

Téma:  Ověření uplatnění vhodných introdukovaných dřevin v oblasti LS Vítkov v reakci na možné klimatické změny.

Cíl a přínos projektu: Nově založená trvalá zkusná plocha se zvoleným sortimentem introdukovaných dřevin vytvoří předpoklady pro budoucí vyhodnocení použitelnosti jednotlivých druhů (proveniencí). Způsob založení experimentálních ploch bude splňovat standardní požadavky na zakládání provenienčních pokusů, tj. budoucí možnost hodnocení růstu výsadeb standardními statistickými metodami.
Založená TZP tak do budoucna doplní informace o využitelnosti jednotlivých druhů (proveniencí) zvolených introdukovaných dřevin ve vztahu ke klimatickým změnám.

Soubory ke stažení: