Založení výzkumných ploch s introdukovanými dřevinami potenciálně odolnými vůči suchu v oblasti pahorkatin severní Moravy postižené chřadnutím smrku

Hlavním přínosem projektu bude, na základě nově založených trvalých zkusných ploch se zvoleným sortimentem širšího spektra introdukovaných dřevin, vytvoření předpokladů pro vyhodnocení použitelnosti jednotlivých druhů (proveniencí) v našich podmínkách. Do budoucna tyto plochy doplní informace o využitelnosti jednotlivých druhů zvolených introdukovaných dřevin s potenciální odolností vůči suchu v podmínkách severní Moravy.

Soubory ke stažení: